Поморийски Общински музей

Интерес за туристите представлява експозицията , разположена в Общинския музей , намиращ се на ул.”Княз Борис І” № 33 А.Тук е показана историята на града и региона от праисторическия до късносредновековния период.

Музеят се помещава в основно реконструираната сграда на бившата гимназия.Строена е през годините на Кримската война със средствата на г – ца Караяндина за девическа гимназия.Сградата е обявена за паметник на културата .

В първа зала са представени предмети от бита , както и праисторическа керамика от халколита (V – ІV хил.пр.Хр.)

Втора зала , съдържа материали ,свързани с античния град .

Оформен е и отдел “Подводна археология” , където са представени каменни котви от късната бронзова епоха , Каменни и оловни щокове от ІV – ІІ в. пр.Хр.,находки от
амфори.

В трета зала са представени части от античния водопровод на града , оброчни плочки , надпис, посветен на бог Аполон , украшения , апликации и фибули.

Отделно са обособени намерените архитектурни елементи от антични сгради ,както и надписи на старогръцки , латински и арабски език.

Представените в четвърта зала монети на Анхиало ,Месамбрия , Деултум , Марцианопол , както и тракийски, македонски, римски, византийски,старобългарски и османски такива , говорят за оживената търговия и връзки на древния град.

В същата зала са представени и няколко старопечатни издания.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ от 08.00 до 12.00 от 16.00 до 20.00
ПОЧИВНИ ДНИ събота и неделя
ТЕЛЕФОН: 0596 / 2 20 08

Web support by Aristidov.com