Тракийска куполна гробница (Кухата могила)

На 17 км. от Бургас по пътя за Варна и на 5 км. западно от Поморие, преди пътя да вземе посока към „Слънчев бряг”, в района на опитната станция за „Южни култури”, се намира Тракийската куполна гробница, наречена от местното население „Кухата могила”. Изграденото в нея сравнително добре запазено антично съоръжение от времето на римското владичество е предмет на подробно описание през 1960 г. в издание на Бургаския музей с автори Тома Петров, Иван Венедиков и Боян Кузупов. Ето и част от това описание:

„Могилата е кацнала над низината, върху която преди повече от 15 века е бил разположен античният град Анхиало. Нейната основа се намира на надморска височина + 17 метра, а самата могила е висока 8 метра. Диаметърът при основата и в посока изток- запад е 53 метра, а в посока север-юг – 63 м. Двадесет и два метра дълъг засводен входен коридор – дромос, води до могилния насип до вътрешността на съоръжението – една кръгла зала, разположена в центъра на земления насип, засводена необичайно с пръстеновидно огънат полуцилиндричен свод. Едната пета на този свод е стъпила на околовръстната стена, а другата – върху изградената в центъра на помещението куха цилиндрична колона. На височина около 3 метра от пода тя постепенно се разширява гъбовидно, като същевременно преминава и се слива в кривата повърхнина на свода.Ясно се очертават изрязаните в околовръстната стена доста дълбоки ниши – пет на брой. Две от тях, по-малки, стоят от двете страни на входа, т.е. отвора, образуван отпроникването на дромоса в централното пространство, а останалите три – на еднакво разстояние една от друга.В петите на цилиндричното засводяване, по околовръстния зиди върху централната колона, се очертава като хоризонтален корниз един низ от малки квадратни гнезда на равни разстояния едно от друго. Три кръгли отвора, д диаметър 25 см, пробиват цилиндричния сводна централното пространсто. Никаква друга украса,никаква декорация.Оскъден брой архитектурни елементи, крайно чисти основни строителни форми,майсторски пестеливо използвани при обемното изграждане и пластичната стенна обработка на съоръжението. Посетителят е изненадан и поразен от простотата, лаконичността и монументалността на залата.Разположен близо до развалините на древния Анхиало, византийското Палеокастро, този мавзолей, очевидно представлява паметник на един от богатите граждани на града. „

Web support by Aristidov.com